Dades bàsiques

Gènere: Pennisetum

Espècie: villosum

Subespècie:

Varietat:

Subvarietat:

Noms vulgars: Cua de rata (DIEC2), penniset (cat.), Panizo velloso, cola de zorro, rabo de gato (cast.), Feathertop fountain grass, hairy pennisetum (angl.)

Grup: Plantes

Regió nativa: Est d'Africa

Estatus històric: Neofit

Estatus Catalunya: Invasora

Vies d'entrada: Jardineria, 

Present al 'Catálogo': No

Matt Lavin CC BY-SA 2.0 https://www.flickr.com/photos/plant_diversity/3814448495/in/photolist-ae7rkS-6jd3kc-6jhcXY-6jd2tp-6jhbNu-6P53Dn-6P9cho-6P53Zk-6P53Ni-i928qk-i92k1o-gBqs7p-pvEzJg
    
Com funciona el mapa?
 • Fes clic en els
  per desplegar els grups de capes, i clic en els quadres
  per activar/desactivar capes.
 • La icona
  permet descarregar la capa associada en format Shapefile.
 • La icona
  permet descarregar la capa associada en format KML.
 • Per consultar detalls sobre les capes actives, fes clic a la icona
  situada sobre el mapa i després clica en el mapa sobre el punt d'interès

Geonames

Títol
Fitxa_Invasiber
Fitxa_MAGRAMA
Títol
Fitxa_MAGRAMA_SistemasDunares

Aquesta bases de dades (EXOCAT) està subjecta a una llicència Creative Commons Attribution License 4.0 (CC-BY). Queden exclosos de la llicència els continguts (e.g. fotografies) dins de la base de dades, els quals estan sota drets d'autor (copyright) individuals. Les condicions pel seu ús estan regulades de forma específica i indicades al peu de cada fotografia o ítem.